Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Các yêu cầu về thoát nạn trong điều kiện cháy

1. Một số khái niệm cơ bản

Thoát nạn là quá trình tự di chuyển có tổ chức của người ra bên ngoài từ các gian phòng, nơi các yếu tố nguy hiểm của đám cháy có thể tác động lên họ. Thoát nạn còn là sự di chuyển không tự chủ của nhóm người ít có khả năng vận động do nhân viên vục vụ thực hiện. Thoát nạn được thực hiện theo các đường thoát nạn qua các lối ra thoát nạn.

Lối thoát nạn

Các lối ra được coi là lối thoát nạn nếu:

Dẫn từ các gian phòng ở tầng 1 ra ngoài theo một trong những cách sau:

  • Ra ngoài trực tiếp
  • Qua hành lang
  • Qua tiền sảnh-phòng chờ
  • Qua buồng thang bộ
  • Qua hành lang và tiền sảnh
  • Qua hành lang và buồng thang bộ

Dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ, trừ tầng 1, vào một trong các nơi sau:
  • Trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3
  • Vào hành lang dẫn trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3
  • Vào phòng sử dụng chung có lối ra trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ hoặc tới cầu thang bộ loại 3
Dẫn vào gian phòng liền kề trên cùng tầng mà từ phòng này có các lối ra như được nêu ở mục  trên

Lối  ra khẩn cấp là các lối ra không thỏa mãn các yêu cầu đối với lối ra thoát nạn, các lối ra này không được đưa vào tính toán thoát nạn khi cháy

Đường thoát nạn là đường di chuyển liên tục và không bị chặn từ một điểm bất kỳ trong nhà hoặc công trình đến lối ra bên ngoài. Các đường thoát nạn phải được chiếu sáng và chỉ dẫn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn 3890-2009.

2. Các yêu cầu chung về lối và đường thoát nạn.

Lối thoát nạn trong mỗi ngôi nhà phải đủ để đảm bảo thoát nạn cho người kịp thời và không bị cản trở, cứu người bị tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy, bảo vệ người trên đường thoát nạn, tránh khỏi những tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy.

Các lối ra từ tầng hầm và tầng nửa hầm là lối ra thoát nạn khi thoát trực tiếp ra ngoài và tách biệt với các buồng thang bộ chung của nhà.

Số lượng và chiều rộng của các lối ra thoát nạn từ các gian phòng, các tầng và các ngôi nhà được xác định theo số lượng người thoát nạn lớn nhất có thể đi qua chúng và khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ xa nhất có thể có người tới lối thoát nạn gần nhất.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét