Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Giới hạn chịu lửa của kết cấu xây dựng

Giới hạn chịu lửa của kết cấu xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian bằng phút tính từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một hoặc một số dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với cấu kiện đã cho như sau:


  1. Mất khả năng chịu lực - khả năng chịu lực kí hiệu chữ R
  2. Mất tính toàn vẹn - kí hiệu chữ E
  3. Mất khả năng cách nhiệt - kí hiệu chữ I


Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng có thể xác định bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa được áp dụng

Giới hạn chịu lửa yêu cầu của các cấu kiện xây dựng cụ thể được quy định trong quy chuẩn và các tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình. Giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện xây dựng được kí hiệu bàng REI, EI, RE hoặc R kèm theo các chỉ số tương ứng về thời gian chịu tác động của lửa tính bằng phút.
Ví dụ: Cấu kiện có giới hạn chịu lửa yêu cầu REI 120 nghĩa là cấu kiện phải duy trì được đồng thời cả ba khả năng: chịu lực, toàn vẹn và cách nhiệt trong khoảng thời gian chịu tác động của lửa là 120 phút, cấu kiện có kí hiệu R 60 thì phải duy trì khả năng chịu lực trong thời gian 60 phút.

Một số cấu kiện xây dựng được cho là đảm bảo yêu cầu về khả năng chịu lửa nếu thỏa mãn một trong hai điều kiện:


  • Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật giống như mẫu thí nghiệm chịu lửa và mẫu này khi thí nghiệm có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó.
  • Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật phù hợp với cấu kiện nêu trong phụ lục F và giới hạn chịu lửa danh định tương ứng cho trong phụ lục này không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét