Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Cấu tạo hệ thống cung cấp nước chữa cháy ngoài nhà

Sơ đò cấu tạo hệ thống cung cấp nước chữa cháy.
Khía niệm: Hệ thống cung cấp nước chữa cháy bên ngoài bao gồm các thiết bị và mạng lưới đường ống dùng để cung cấp nước cho các thiết bị và phương tiện chữa cháy có định bên ngoài nhà và công trình.
Sơ đồ cấu tạo.
Hệ thống cung cấp nước chữa cháy với đặc điểm bao phủ đến mọi điểm trong khu vực, công trình cần bảo vệ, vì vậy hệ thống này thường được lắp đặt chung với hệ thống cung cấp nước sinh hoạt của khu dân cư.
Đối với các công trình công nghiệp. hệ thống cung cấp nước bên ngoài đảm bảo phục vụ về nước cho các nhu cầu sản xuất, chữa cháy và sinh hoạt của con người trong khu công nghiệp đó.
Công trình thiết bị và mạng lưới đường ống cung cấp nước trong khu dân cư và trong các khu công nghiệp phải tính toán đến các nhu cầu về sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy.Hệ thống cung cấp nước được cấu tạo từ các công trình thiết bị và mạng lưới đường ống cung cấp nước. Nguồn nước là nguồn cung cấp nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy, nước được máy bơm hút và đẩy vào mạng lưới đường ống, trong các giờ nhu cầu sử dụng nước ít, lượng nước từ máy bơm được cung cấp vào đài nước và cấp vào mạng lưới đường ống phục vụ cho các nhu cầu sử dụng. Trong trường hợp sử dụng nhiều nước, nước từ máy bơm đi vào hệ thống, do sự tăng đột biến của lưu lượng sử dụng nên trạm bơm không đảm bảo cung cấp nước liên tục, khi đó nước từ đài nước cấp vào hệ thống, bù đủ lượng nước phục vụ sinh hoạt, chữa cháy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét