Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Thủy lực ứng dụng trong phòng cháy chữa cháy

1. Các đại lượng vật lý và đơn vị đo sử dụng trong phương tiện chữa cháy
a. Áp suất và lưu lượng
-Áp suất: là một đơn vị đại lượng vật lý, được đo bằng lực trên một đơn vị  diện tích tác dụng theo chiều vuông góc với bề mặt của vật thể.
Trong kỹ thuật và trong đời sống của con người, trị số của áp suất không khí chiếm một vị trí quan trọng. Các áp suất phải đo thường lớn hơn hoặc bé hơn áp suất không khí., vì vậy ngoài số 0 tuyệt đối làm gốc đo áp suất, người ta thường lấy áp áp suất không khí pa làm gốc đo các áp suất.
Khi lấy số 0 làm gốc đo thì giá trị tuyệt đối của áp suất không khí bằng pa = 1at.
-Áp suất tuyệt đối, áp suất dư, áp suất chân không.
Muốn đo được áp suất tuyệt đối phải đo trong buồng kín không còn chứa phần tử không khí nào, tức là trong chân không tuyêt đối. Nói cách khác, đo áp suất tuyệt đối là chọn giá trị 0 làm gốc đo, trên mặt đất, thông thường rất khó đo áp suất tuyêt đối. Các dụng cụ đo áp suất dùng trong kỹ thuật chỉ đo được hiệu số của áp suất tuyệt đối với áp suất không khí. Như vậy người ta dùng áp suất không khí để làm chuẩn so sánh.
Trị số chênh lệch giữa áp suất tuyệt đối với áp suất không khí được gọi là áp suất dư. Pdư = Pt -Pa.
Trị số chênh lệch giữa áp suất không khí với áp suất tuyệt đối gọi là áp suất chân không Pck = Pa - Pt.
Trong thực tế, các thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ đều sử dụng trong môi trường không khí, như vậy lấy áp suất không khí làm gốc đo các loại áp suất, như vậy trong trường hợp đo áp suất bình thường, chỉ số trên các đồng hồ đo áp suất là chỉ số áp suất dư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét