Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Phòng cháy và chữa cháy bằng lực lượng phương tiện tại chỗ

Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Phòng cháy và chữa cháy là hoạt động luôn mang tính xã hội rộng lớn, vì cháy có thể xảy ra ở bất cứ đâu, và bất cứ khi nào, thời điểm nào nếu như có sự kết hợp trong những điều kiện nhất định các yếu tố: chất cháy, nguồn nhiệt, chất oxy hóa.

Trên thực tế, giải pháp về phòng ngừa cháy, nổ luôn phải là giải pháp thực tế gắn với yêu cầu thực tế của từng cơ sở, khu dân cư. Mặt khác, các vụ cháy, nổ xảy ra đều là những vụ việc mang tính khẩn cấp, đòi hỏi phải giải quyết, khắc phục kịp thời.

Tổng kết thực tiễn công tác phòng cháy và chữa cháy cho thấy, thực hiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ là vấn đề mang tính chiến lược trong công tác phòng ngừa cháy nổ.

Vì thế đối với những cơ sở có trang bị lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chỗ sẽ chủ động và linh hoạt ứng phó với sự cố nhanh chóng kịp thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét