Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Kiểm tra an toàn về PCCC trong giai đoạn thi công

Quá trình kiểm tra an toàn PCCC tại thi công xây dựng, cơ quan cảnh sát PCCC làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu thi công giới thiệu thành phần đoàn kiểm tra, nêu mục đích yêu cầu, nội dung kiểm tra.
Nội dung kiểm tra:


 • Kiểm tra việc thực hiện ban hành các văn bản quy định, nội quy PCCC của chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên công trường
 • Kiểm tra việc lập phương án chữa cháy, phương án thoát nạn, cứu nạn, cứu tài sản trên công trường và việc thực tập các phương án đó.
 • Kiểm tra việc bạn hành các quy trình hàn cắt kim loại trên công trường và việc thực hiện các quy trình đó.
 • Kiểm tra điều kiện giao thông phục vụ chữa cháy trên công trường.
 • Kiểm tra nguồn nước dự trữ để chữa cháy và việc dự trữ các chất chữa cháy cần thiết khác theo quy định tiêu chuẩn.
 • Kiểm tra việc thực hiện quy định, nội quy PCCC của các đơn vị, kiến thức cơ bản về PCCC của những người làm việc trên công trường.
 • Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ của các đơn vị thi công trên công trường, chế độ hoạt động, huấn luyện, khả năng chữa cháy, chất lượng hoạt động của lực lượng này.
 • Kiểm tra phương án chữa cháy, phương án thoát nạn, cứu người, tài sản và chế độ thực tập các phương án đó của cơ sở.
 • Kiểm tra điều kiện bảo quản vật tư, hàng hóa và các chất có nguy hiểm cháy nổ tại các kho tạm trên công trường.
 • Kiểm tra vị trí, số lượng, chất lượng hoạt động của các hệ thống, phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu người đã trang bị trên công trường.
 • Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC tại công trường.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét