Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Khoảng cách phòng cháy, chống cháy giữa các nhà và công trình

Khái niệm khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa nhà và công trình:
Là khoảng cách thông thủy giữa tường ngoài hay kết cấu phía ngoài của các công trình đó. Trường hợp ngôi nhà có các kết cấu nhô ra khỏi mặt ngoài tường trên 1m và bằng vật liệu dễ cháy thì khoảng cách PCCC là khoảng cách giữa 2 mép ngoài kết cấu đó.

Tác dụng: Nhằm ngăn ngừa khả năng phát triển của đám cháy sang nhà, công trình bên cạnh trong khoảng thời gian đủ để triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy và bảo vệ các nhà công trình khác bên cạnh.

Xác định khoảng cách PCCC an toàn
Khoảng cách được lấy theo tiêu chuẩn sau:

Đối với nhà ở, công trình công cộng và phụ trợ của các cơ sở công nghiệp
Khoảng cách PCCC từ nhà ở, công trình công cộng, nhà phụ trợ có bậc chịu lửa I và II đến các ngôi nhà có bậc chịu lửa I và II phải không nhở hơn 9m, đến các ngôi nhà sản xuất có mái với lớp cách nhiệt bằng chất liệu Polyme hoặc vật liệu cháy phải không nhỏ hơn 15m.

Khoảng cách giữa các ngôi nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa các bức tường hoặc các kết cấu bên ngoài của chúng. Trong trường hợp các kết cấu của ngôi nhà hoặc công trình làm bằng những vật liệu cháy lồi ra hơn 1m thì phải lấy khoảng cách giữa các kết cấu này.

Khoảng cách giữa các bức tường không có lỗ cửa sổ cho phép lấy nhỏ hơn 20%  ngoại trừ các ngôi nhà có bậc chịu lửa IV và V

Đối với các nhà 2 tầng có kết cấu khung và tấm với bậc chịu lửa V cũng như các nhà được lợp bằng vật liệu cháy thì khoảng cách PCCC cần phải tăng thêm 20%.

Khoảng cách giữa các ngôi nhà có bậc chịu lửa I và II được phép nhỏ hơn 6m, nếu các bức tường của ngôi nhà cao hơn nằm đối diện với ngôi nhà khác là các tường ngăn cháy.

Không quy định khoảng cách giữa các nhà ở, cũng như giữa các nhà ở với các công trình phục vụ sinh hoạt khác trong khi tổng diện tích đất xây dựng gồm cả diện tích đất không xây dựng giữa chúng không vượt quá diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi của một khoang cháy.

Đối với nhà và công trình công nghiệp
Khoảng cách nhỏ nhất giữa các ngôi nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa các bức tường hoặc kết cấu bên ngoài của chúng. Trong trường hợp ngôi nhà hoặc công trình có phần kết cấu làm bằng những vật liệu cháy lồi ra hơn 1m thì khoảng cách nhỏ nhất phải lấy là khoảng cách giữa các kết cấu này

Không quy định khoảng cách giữa các ngôi nhà sản xuất và công trình công nghiệp trong những trường hợp sau:

  • Nếu tổng diện tích mặt sàn của từ 2 ngôi nhà trở lên có bậc chịu lửa III, IV không vượt quá diện tích cho phép tầng lớn nhất trong phạm vi một khoang cháy.
  • Nếu như tường của ngôi nhà hay công trình cao hơn hoặc rộng hơn, quay về phía một công trình khác là bức tường ngăn cháy.
  • Nếu các ngôi nhà và công trình có bậc chịu lửa III không phụ thuộc vào độ nguy hiểm cháy theo hạng sản xuất của chúng có các bức tường đứng đối diện là tường đặc hoặc tường có lỗ được xây kín bằng gạch block kính với giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 1 giờ.

Khoảng cách đã cho đối với những ngôi nhà và công trình có bậc chịu lửa  I, II thuộc hạng sản xuất A, B, C được giảm xuống từ 9m xuống còn 6m khi đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:

  • Ngôi nhà và công trình được trang bị hệ thống chữa cháy tự động
  • Tải trọng riêng làm bằng các chất cháy trong các ngôi nhà thuộc hạng sản xuất C nhỏ hơn hoặc bằng 10kg tính trên 1m vuông diện tích tầng.

Các trường hợp khoảng cách PCCC được lấy nhỏ hơn quy định
Khoảng cách PCCC từ một ngôi nhà đến các ngôi nhà và công trình xung quanh, có thể lấy nhỏ hơn các quy định trên khi được sự chấp thuận của cơ quan PCCC có thẩm quyền và thực hiện theo các quy định sau:

Khoảng cách PCCC của ngôi nhà được xác định trong trường hợp này là khoảng cách từ ngôi nhà đến đường ranh giới khu đất của ngôi nhà.

Cho phép tường ngoài của ngôi nhà cách đường ranh giới khu đất của nhà trong phạm vi từ 0 đến nhỏ hơn 1m với các điều kiện sau:
  • Tường ngoài phải là tường ngăn cháy loại 1 REI 150 đối với nhà có bậc chịu lửa I và II, và tường ngăn cháy loại 2 REI 60 đối với nhà có bậc chịu lửa III và IV.
  • Bề mặt ngoài của tường ngoài không được sử dụng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn nhóm Ch1 LT1
Nếu tường ngoài của ngôi nhà cách đường ranh giới khu đất của nhà một khoảng lớn hơn 1m thì cho phép bố trí cấu tạo một số phần diện tích của bề mặt tường ngoài có tính chịu lửa thấp hơn yêu cầu đối với một tường ngăn cháy và được gọi là phần diện tích không được bảo vệ chống cháy của tường. Diện tích cho phép lớn nhất của phần không được bảo vệ chống cháy của tường ngoài được quy định phụ thuộc vào khoảng cách của tường ngoài đó đến đường ranh giới  khu đất của nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét