Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Vai trò của luật Phòng cháy và chữa cháy

Luật Phòng cháy và chữa cháy là cơ sở pháp lý để nhà nước tiến hành quản lý các hoạt động phòng cháy chữa cháy và các hoạt động khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, trang bị phương tiện và đầu tư chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Luật phòng cháy và chữa cháy tạo nên sự thống nhất trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, huy động mọi nguồn lực cho hoạt động phòng cháy, giáo dục mọi người nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện các quy định nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

Vì vậy, Luật Phòng cháy và chữa cháy là công cụ quan trọng, góp phần vào việc phòng ngừa, ngăn chạn các hành vi vi phạm về PCCC, đảm bảo an ninh, anh toàn xã hội, góp phần thực hiện đường lối mở cửa và cuộc sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, luật có vai trò là công cụ tiến hành việc quản lý nhà nước về phòng và chữa cháy, là cơ sở đề ra các giải pháp, biện pháp phòng ngừa cháy nổ, thực hiện công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và xây dựng lực lượng chữa cháy đảm bảo chấp hành pháp luật, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Cùng với đó, luật còn là cơ sở để xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy hiện đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét